"Казметрао" ЖШС келесі қызмет түрлеріне лицензиялары бар:

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау

- Атом энергиясы саласында қызметтер көрсету

-Қазақстан Республикасының аумағында ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығаратын радиоизотопты көздерді, радиоактивті қалдықтарды тасымалдау

- III категориялы құрылыс-монтаждау жұмыстары


1. Мемлекеттік лицензия № 145006721, күні 13.04.2015 ж. Айналысатын қызмет түрі:
Радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау

2. Мемлекеттік лицензия № 17011449, күні 23.06.2017 ж. Айналысатын қызмет түрі:
- Атом энергиясы саласында қызметтер көрсету

3. Мемлекеттік лицензия № 17022065, күні 29.12.2017ж. Айналысатын қызмет түрі:
Қазақстан Республикасының аумағында ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығаратын радиоизотопты көздерді, радиоактивті қалдықтарды тасымалдау

4. Мемлекеттік лицензия № 12012388, күні 24.09.2012 ж. Айналысатын қызмет түрі:
III категориялы құрылыс-монтаждау жұмыстары