«Казметрао» ЖШС — 2012 жылдан бері радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау саласында кәсіпқой қызметпен айналысып, қарқынды дамып келе жатқан жас компания. Компанияның қызмет түрлеріне келесі қызметтер жатады:

- қауіпті радиоактивті қалдықтарды жинау мен сұрыптау;

- қауіпті радиоактивті қалдықтарды сақтау немесе көму;

- қауіпті (радиоактивті) қалдықтарды тасымалдау;

- ғимараттарды/құрылғыларды/материалдарды/ортаны дезактивация жасау;

- рекультивациялық және пострекультивациялық жұмыстарды жүргізу.

Қазақстандағы радиоактивті қалдықтарды дезактивация жасау. Казметрао ЖШС

"Казметрао" ЖШС ТОО «Казметрао»  "Самрұқ-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ біліктілікке ие, тексерілген әріптестерінің қатарына енгізілген компания. Компания төмен радиоактивті қалдықтарды өңдеу мен утилизация жасау үшін қажетті қауіпсіз, тиімді әрі экономикалық үнемді шешімдерге ие. Компанияның қолда бар активі - технологиялық құрал-жабдықтары, арнайы техника, лицензиялар мен рұқсаттар, жоғары білікті мамандар штаты. Осы мүмкіндіктер компанияға өзінің тапсырыс берушілеріне қызметті "дайын" түрде ұсынуға мүмкіндік береді.

Өз жұмысымызда қауіпті (радиоактивті) қалдықтарды утилизация жасау барысында, біз кешенді принциптер мен тәсілдіерді пайдаланамыз:

Қазақстанда қауіпті радиоактивті жүктерді тасымалдау
Радиоактивті және басқа да қауіпті қалдықтарды тазалау барысында, біз халықаралық экологиялық, қаржы және әлемдік сарапшылар ортасы UNIDO/GEF/UNDP, мақұлдаған әдістерді қолданамыз;
Радиоактивті және қауіпті қалдықтардың тасымалдануын минималды етеміз;
Қалдықтардың жағдайы мен түріне қарамастан, қолдану әдістеріміз бен технологиямыз әмбебап болып табылады;
Негізгі әдісіміз - жергілікті басқару органдарының мақұлдауын аз талап ететін, мобильді, жылжымалы, шағын радиоактивті қалдықтарды тазарту және утилизация жасау технологияларын қолдану.


Компанияның негізгі бағыттарының бірі:

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс:
– дезактивация (радиоактивті ластанудан тазарту) - ғимараттар, құрал-жабдықтар, материалдар;
-  радиоактивті қалдықтарды жинау мен сұрыптау;
- радиоактивті қалдықтарды утильдеу;
- радиоактивті қалдықтарды сақтау мен көму;

Қазақстанды қауіпті қалдықтарды утилизация жасау

Атом энергиясы саласында қызмет көрсету
- Аумақты, ғимараттарды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынығын, көлік құралдарын радиациялық тексеру

Медициналық қалдықтарды утильдеу

Қазақстан Республикасының аумағында ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығаратын радиоизотопты көздерді, радиоактивті қалдықтарды тасымалдау

- иондаушы сәле шашқан, радиоизотопты көздерді тасымалдау
- жабық радионуклидті көздерді тасымалдау
- радиоактивті қалдықтарды тасымалдау

Компанияның қосымша, қосалқы қызмет түрі - Құрылыс-монтаждау жұмыстары

Жануарлар крематориі. Қазақстанда. ОҚО